OSGB Nedir?
Risk Değerlendirmesi
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun Cezai Yaptırımları
Risk Analizi Yaptırdınız Mı?

ISO 15504 – SPICE (Yazılım Süreç İyileştirme)

ISO 15504-SPICE DANIŞMANLIĞI

1993 yılında ISO ve IEC tarafından oluşturulan SPICE (Software Process Improvement and Capability Determination) Yazılım Süreci İyileştirme ve Yetenek Belirlemesi’dir. 

SPICE,Kurum ve İşletmeniz bünyesinde geliştirilen farklı yazılım süreçlerinin değerlendirilmesi ve Yönetilmesi için yaygın olarak kullanılan bir standarttır.

ISO / IEC 15504 SPICE konusunda şirketimiz uzman personeli ile danışmanlık hizmeti verilmektedir. Uzmanlarımız şirketinizdeki analiz aşamasından kabul aşamasına kadar olan tüm yazılım süreçlerinizi, Yazılım Süreci İyileştirme ve Yetenek Belirleme (SPICE) Modeli çerçevesinde revize edip gerekli dokümantasyon ve süreç eğitimlerini vererek şirketinizin TS ISO/IEC 15504 Yazılım Süreci İyileştirme ve Yetenek Belirleme (SPICE) Belgesi alabilecek seviyeye gelmesini sağlamaktadır. CERTBY olarak, TS ISO/IEC 15504 SPICE Belgelendirmesi kapsamında aşağıdaki kapsamlarda yetkin ve tecrübeli personel altyapımızla size destek sunmaktayız.

 • TS ISO/IEC 15504 SPICE konusunda eğitim
 • Belgelendirme başvurusunun yapılması
 • Firmanızın/kurumunuzun SPICE belgelendirmesi öncesi mevcut durum analizi
 • SPICE standardına uygun olarak süreç dokümanlarının hazırlanması
 • SPICE standardına uygun olarak proje dokümanlarının hazırlanması
 • SPICE süreçlerini yürütebilmek için otomasyon ortamının hazırlanması
 • SPICE standartlarına uygun proje yönetimi, risk yönetimi ve doğrulama süreçleri için altyapı kurulumu
 • SPICE standartlarına uygun değişiklik yönetimi ve problem çözüm yönetimi altyapısı kurulumu
 • SPICE standartlarına uygun konfigürasyon yönetim sistemi ve dokümantasyon yönetimi altyapısı kurulumu
 • Süreçler için performans ölçümü altyapısı kurulumu
 • Yapılan çalışmaların etkinliğini değerlendiren iç denetim faaliyetlerinin yürütülmesi

 

SPICE Hakkında?

TS ISO / IEC 15504 SPICE (Software Process Improvement and Capability Determination): Yazılım Süreci İyileştirme ve Yetenek Belirleme ’dir. TS ISO / IEC 15504 SPICE standardı belgelendirme çalışmaları ağırlıklı olarak yazılım sektöründe yapılmaktadır ancak bunun yanında, otomotiv, havacılık, savunma, tıp ve servis yönetimi gibi farklı sektörlerde de belgelendirme çalışmaları yapılmaktadır. TS ISO / IEC 15504 SPICE standardı, yazılım süreç değerlendirmesi için bir çerçeve hazırlar. Süreç yeteneğini ölçümleyen altı düzey vardır: tamamlanmış düzey, yapılan düzey, yönetilen düzey, kurulmuş düzey, öngörülebilen düzey ve sürekli iyileşen düzey. Yazılım geliştirme projelerinin yönetim tarafı çoğunlukla yetersiz planlama, geliştirme süreçlerin tam anlaşılmaması, iyi bir yönetim çerçevesinin olmayışı gibi problemlerle karşı karşıyadır. Bu çerçevede daha disiplinli geliştirme süreçleri için standartlar geliştirilmeye başlanmıştır. TS ISO/IEC 15504 SPICE da bu standartlardan biri olup, yazılım süreçlerini iyileştirmek ve süreç yeteneklerini belirler. TS ISO / IEC 15504 SPICEUluslararası Standartlar Örgütü ve Uluslararası Elektroteknik Komisyonu’nun ortak çalışması ile 1995 yılında çıkarılmıştır. TS ISO/IEC 15504 SPICE, iki boyutlu bir model olup içe dönük süreç iyileştirme ile içe ve dışa dönük yetenek belirleme amacını taşır. TS ISO/IEC 15504 SPICE da birinci boyutta süreçler, ikinci boyutta yetenek düzeyleri vardır. TS ISO/IEC 15504 SPICE, ISO/IEC 12207 Standardı temel alınarak geliştirilmiştir. Fakat şirkette ISO/IEC 12207 uygulansa bile bunu bir denetim ve belgeyle kanıtlamak mümkün değildir. ISO/IEC 12207 bir modeldir ve değerlendirme TS ISO/IEC 15504(SPICE) - 7 ’ye göre yapılır. Özetle, ISO/IEC 12207 yapılacakları tanımlar, fakat TS ISO/IEC 15504 SPICE değerlendirme modelidir. TS ISO/IEC 15504 SPICE modeli iyi yazılım mühendisliği için gerekli olan temel hedefleri üst seviyede tarif eder ve yazılımı elde etme, sağlama, geliştirme, işletme, tekamül ettirme ve destek yeterliliği oluşturmayı isteyen her yazılım kuruluşuna uygulanır

Doktorum OSGB Copyright 2013.