OSGB Nedir?
Risk Değerlendirmesi
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun Cezai Yaptırımları
Risk Analizi Yaptırdınız Mı?

BASINÇLI EKİPMANLAR DİREKTİF KILAVUZU

BASINÇLI EKİPMANLAR DİREKTİF KILAVUZU

Kapsamı:

Maksimum izin verilebilen basınç 0,5 bar’dan daha büyük olan basınçlı ekipmanların ve donanımları kapsar.

Devamını oku...

GAZ YAKAN CİHAZLAR DİREKTİFİ

GAZ YAKAN CİHAZLAR DİREKTİFİ

Tanımlar

Gaz Yakan Cihaz: Yemek pişirme, ısıtma, sıcak su üretme, soğutma, ışıklandırma yada temizlik amaçlı 105° C yi geçmeyen, normal su sıcaklığında kullanılabilir gaz yakıtlı ürünlerdir. Bundan böyle “cihaz” veya “cihazlar” olarak adlandırılacaktır. Basınçlı yakıcılar ve bu yakıcılar ile teçhizatlandırılan ısıtıcılar da bu cihazlardandır.

Devamını oku...

ALÇAK GERİLİM CİHAZLAR DİREKTİF KILAVUZU

ALÇAK GERİLİM CİHAZLARI DİREKTİF KILAVUZU

Kapsamı:

50V - 1000V AC ve 75- 1500V DC arasındaki gerilim ile işletilen tüm elektrikli araçlar Alçak Gerilim Yönetmeliği 73/23/AT kapsamına girmektedir.

Devamını oku...

ASANSÖR DİREKTİF KILAVUZU

ASANSÖR DİREKTİF KILAVUZU

20 Aralık 1995 -Sayı: 22499 da yayınlanan Asansör Yönetmeliği (95/16/AT) (95/16/EC)

(RESMİ GAZETE) asansörlerin standartlarına uygun olarak yapılması ve işletilmesinin düzenlenmesini sağlar.

Devamını oku...

BASINÇLI KAPLAR DİREKTİFİ KILAVUZU

BASINÇLI KAPLAR DİREKTİFİ KILAVUZU

Kapsamı:

Bu Yönetmelik; yakma amacı dışında kullanılan ve iç basıncı 0,5 bar'dan daha yüksek olan ancak azami çalışma basıncı 30 bar'dan daha fazla olmayan, içine hava veya azot gazı konulmak üzere seri olarak üretilen ve ateşe maruz kalmayan kaynaklı basit basınçlı kapları kapsar.

Devamını oku...

Doktorum OSGB Copyright 2013.