OSGB Nedir?
Risk Değerlendirmesi
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun Cezai Yaptırımları
Risk Analizi Yaptırdınız Mı?

POLİTİKAMIZ


Yasalara Uyum

Sağlık ve güvenlik ile ilgili yürürlükteki mevzuatlara uygun olarak çalışmak temel ilkesinden ayrılmamak. Bu temek ilkemizin tüm çalışmalarımıza temel oluşturmasını sağlamak.

 

 

 

Kalite Standartlarının Sağlanması

Çalışmalarımız sırasında tespit ettiğimiz tüm olumsuzlukları ve tehlikeleri kalite standartlarımız gereği uygun formatlarda hemen belgelemek ve yasal mevzuatlara uygun olacak şekilde ortadan kaldırmak veya en aza indirmek için gerekli düzeltici ve önleyici tedbirleri almak ve bunun devamlılığını sağlamak.

 
 
 

 İşbirliği ve Kurumsal Destek

Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı ve ona bağlı kurumların denetimlerinde hizmet verdiğimiz kurumların yanında olmak ve onlara gerekli desteği vermek.

 

 

 

 

 

Sürekli Eğitim

İş kazaları ve meslek hastalığı oluşumlarını önlemek için yaptığımız çalışmaların yeterliliği ve kalite standartlarımıza uygunluğunu düzenli olarak denetlemek.Kurum içi eğitim ve değerlendirme toplantıları ile bilinç düzeyinin sürekli olarak yüksek tutulmasını sağlamak.

Uygunsuzluklar üzerindeki değerlendirmelerimizi çalışanlarımızla paylaşarak benzer uygunsuzlukların algılanmasını güçlendirmek ve ortak çözümler üretilmesini sağlamak.

 

Gizlilik

Hizmet verdiğimiz kurumlara ait bilgilerin gizliliğini tolerans göstermeden korumak.

 

 

 

 

 

Müşteri Odaklılık

Hizmet verdiğimiz kurumların memnuniyet seviyelerini düzenli olarak değerlendirerek hedef memnuniyet seviyelerini sağlamak ve sürekli kılmak.

 
 
 

 

Yenilikçilik

Bilgi işlem altyapısına gerekli önemi göstermekte sektörün beklentilerini karşılayacak kolay ve pratik çözümlere yönelik bilgi işlem yatırımlarına devam etmek.Yarattığımız içerikleri, yenilik ve farkları sektörümüzle paylaşarak sektörün gelişmesine katkıda bulunmak. Sektörün örnek alarak takip ettiği bir kurum olmaya devam etmek.

 

 

Doktorum OSGB Copyright 2013.