OSGB Nedir?
Risk Değerlendirmesi
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun Cezai Yaptırımları
Risk Analizi Yaptırdınız Mı?

İş Sağlığı

İş Sağlığı

30 Haziran 2012 tarihinde kabul edilen 6331 sayılı yeni iş sağlığı ve güvenliği kanununun 4. maddesi işverenin genel yükümlülüğünü belirlerken"İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede;

a) Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar." demektedir.

Doktorum OSGB yukarda anılan yasanın işvereni yükümlü kıldığı aşağıdaki sağlık hizmetlerini sunmaktadır.

· İş yeri hekimi istihdamı

 

· Diğer sağlık personeli(işyeri hemşiresi) istihdamı

 

· Çalışanların ilk işe girişlerinde

 

· Bir iş kazası veya meslek hastalığı sonrası işe dönüşlerinde

 

· İşin niteliği ve tehlike sınıfına göre bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla sağlık muayenelerinin yapılıp bunların raporlarının tutulması

 

· Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışabilir Raporunun verilmesi

 

· Bir sonraki yılda gerçekleştirilecek iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili faaliyetlerin yer aldığı “yıllık çalışma planının” iş güvenliği uzmanıyla birlikte hazırlanması 

Doktorum OSGB Copyright 2013.