OSGB Nedir?
Risk Değerlendirmesi
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun Cezai Yaptırımları
Risk Analizi Yaptırdınız Mı?

İş Güvenliği

İş Güvenliğiİş güvenliği işin yapılması esnasında işçinin uğrayabileceği iş kazalarının önüne geçmek ve güvenli bir işyeri ortamı oluşturmak için yapılan çalışmalar bütünüdür.
Doktorum OSGB 'den iş güvenliği alanında aşağıdaki hizmetleri talep edebilirsiniz:

·         Bakanlıktan onaylı sertifikalı iş güvenliği uzmanı istihdamı

·         Firmanızın bulunduğu sektöre uygun risk analizi ve değerlendirmesi

·         Acil durum eylem planı hazırlanması ve gereken acil durum ekiplerinin oluşturulması

·         Bakanlık tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili istenen resmi yazışmaların yapılması ve kayıtlarının tutulması

·         İş yeri ortam ölçümleri  

·         Makine ve techizatlar için periyodik kontrollerin yapılması

·         Yasa çerçevesinde belirlenen çalışana yönelik iş güvenliği eğitimlerinin verilmesi

·         Bir sonraki yılda gerçekleştirilecek iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili faaliyetlerin yer aldığı” yıllık çalışma planını” işyeri hekimi ile birlikte hazırlanması. 

Doktorum OSGB Copyright 2013.