OSGB Nedir?
Risk Değerlendirmesi
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun Cezai Yaptırımları
Risk Analizi Yaptırdınız Mı?

Acil Durum Eylem Planı Hazırlama

 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 11. Maddesine göre işveren; çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek acil durumları önceden değerlendirerek

ve çalışma çevresini etkilemesi mümkün ve muhtemel acil durumları belirler ve bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri alır.

Ayrıca bu kanuna dayandırılarak 18 Haziran 2013 tarihinde yayınlanan “İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik” işletmelerin acil durum ekipleri oluşturmasını bu ekiplerin eğitilmesini ve uygulamalı olarak tatbikat yapmalarını öngörmektedir.

Doktorum OSGB bu hizmeti yürütürken;

·         Olması muhtemel acil durumları belirler.

·         Bu acil durumlar için önleyici tedbirler alınmasını sağlar.

·         Acil durum ekipleri oluşturur.

·         Acil durum işaretleme çalışmaları yapar ve işyerinin özelliklerine uygun toplanma yerleri belirler.

·         Yangın eğitimi ve senaryo uygulamalı yangın tatbikatı yapılmasını sağlar.

Doktorum OSGB Copyright 2013.