OSGB Nedir?
Risk Değerlendirmesi
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun Cezai Yaptırımları
Risk Analizi Yaptırdınız Mı?

İş Hijyeni Eğitimi

5 temmuz 2013 Tarihinde yürürlüğe giren İş Hijyeni Eğitim Yönetmeliğine göre bu yönetmeliğin kapsadığı iş yerlerinde, Genel Müdürlük tarafından iş hijyeni eğitimi alanlara verilen belgeye sahip olmayan kişiler çalıştırılamaz. İş yeri sahipleri ve işletenleri, çalışanlarının hijyen eğitimi almasından ve belgeli olarak çalıştırılmasından birinci derecede sorumludur. Bizzat çalışmaları durumunda iş yeri sahipleri ve işletenleri de bu eğitimi almaya mecburdur.

Eğitimin Amacı

Çalışma ortamlarında sağlığı olumsuz yönde etkileyebilecek hijyenden kaynaklı tehlikeler ve bunlara karşı alınması gereken önlemler hakkında bilgilendirmek.

Eğitimin İçeriği

  • İş (Endüstri) Hijyeni Nedir?
  • Hijyenik Koşulların Sağlanması
  • Temizlikte Temel İlkeler
  • Temizlik Maddeleri
  • Dezenfektanlar ve Dezenfeksiyon
  • Temizlik ve Dezenfektan Maddelerinin Kullanımında Dikkat Edilecek Hususlar
  • Kimyasal Etkenleri Tanıma ve Giriş Yolları
  • Çevresel Etkenler
  • Fiziksel Etkenler
  • Biyolojik Etkenler

 

Eğitimin Süresi

Bu eğitim için öngörülen süre 4 saattir.

Doktorum OSGB Copyright 2013.