OSGB Nedir?
Risk Değerlendirmesi
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun Cezai Yaptırımları
Risk Analizi Yaptırdınız Mı?

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi

 

Eğitimin Amacı

Bugünün dünyası çok küçülmüş, enformasyon, teknoloji ve iletişim alanındaki büyük gelişmeler toplumları kıyasıya bir rekabete ve her geçen gün yeni gelişmelerin yaşandığı ekonomik bir yarışa itmiştir. Mevcut dünya düzeninde ayakta kalabilmek, tüm sektörlerde müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uygun mal ve hizmet üretiminin sağlanmasıyla ve ISO 9001 sistemlerinin getirdiği anlayış ile gerçekleşebilecektir. Bu da ancak, personelin iso 9001 eğitimi ile kalite bilincinin artması ve kuruluşlarda, tasarım aşamasında başlayarak üretim, pazarlama ve satış sonrası hizmetlere kadar tüm aşamaları kapsayan ve sürekli gelişmeyi, ISO 9001 eğitim düzeyinin artmasını hedefleyen bir eğitim anlayışı ile olacaktır

 

 

 

 

Eğitimin İçeriği

·         Kalite ve ISO 9001 eğitimi, ISO 9000 standardı ve ISO 9004 standardlarındaki temel terim ve kavramların açıklanma.

·         İSO 9001 Kalite yönetim prensiplerinin açıklanması.

·         İSO 9001 eğitimi; ISO 9001 standardındaki tüm maddelerin detaylı açıklanması.

·         İSO 9001 eğitimi; ISO 9001 standardı için sistem dokümantasyon şartlarının açıklanması.

·         İSO 9001 eğitimi; ISO 9001 kalite eğitimi için pratik çalışmalar.

·         İSO 9001 eğitimi; ISO 9001 denetim, belgelendirme ve akreditasyon hakkında bilgilendirme, konularını içermektedir.

 

 

 

 

Eğitimin Süresi

İSO 9001 eğitimi için öngörülen süre 2 gündür. İSO 9001 eğitimi için öngörülen bu süre İSO 9001 eğitimi alacak kişi sayısına göre değişebilir.

 

Doktorum OSGB Copyright 2013.