OSGB Nedir?
Risk Değerlendirmesi
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun Cezai Yaptırımları
Risk Analizi Yaptırdınız Mı?

ISO 27001 Bilgi Yönetim Sistemi

 

EĞİTİMİN AMACI

 

Bu eğitimin amacı, tetkiklerinin planlanmasında, uygulanmasında ve raporlanmasında kuruluşlara yön göstermektir.Bilgi güvenliği, bir kuruluşun müşterilerine ürün ve hizmet sunmasını etkileyebilecek önemli bir iş süreci olarak tanınmaktadır. Doğru ve etkin bir biçimde yönetilmediği taktirde, kazancı doğrudan etkileyebilmektedir.Bir kuruluşun, bilgi güvenliğinin tüm yönlerini değerlendirebilmesi için gereken uzmanlık seviyesindeki pratik bilgi ve beceriler, öğrenilebilir ve kazanılabilir yeteneklerdir.

 

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

·         Bilgi güvenliği yönetimi temel tanımlar ve kavramlar

·         Bilgi güvenliği standartları ve ISO 27001’in gelişimi

·         ISO 27001 bilgi güvenliği yönetim sistemi standardının gereklilikleri

·         Diğer Standartlarla ilişkiler

·         ISO 27001:2005 standart maddelerinin açıklanması ve yorumlanması

·         Uygulama örnekleri

 

 

EĞİTİMİN SÜRESİ

 

27001 BGYS eğitimi için öngörülen süre 2 gündür. 27001 BGYS eğitimi için öngörülen süre eğitimi alacak kişi sayısına göre değişebilir.

 

Doktorum OSGB Copyright 2013.