OSGB Nedir?
Risk Değerlendirmesi
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun Cezai Yaptırımları
Risk Analizi Yaptırdınız Mı?

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Eğitimi

Eğitimin Amacı

Çevre hepimizin yaşam kalitesini ve yaşam şartlarını yakından ilgilendiren bir kavramdır. Çevre tükenebilen bir mevhumdur ve bizlerden sonra gelecek kuşaklarında yaşamsal ihtiyaç duyacakları bir konudur. Çevrenin ve kaynakların hem günümüzdeki insanlara hem de gelecek nesillere yetecek şekilde sürdürülebilir olarak tüketilmesi ve yönetilmesi tüm yaşamlar için vazgeçilmezdir. Özellikle Amerika ve Avrupa ülkelerindeki endüstriyel kuruluşlar, artan kamuoyu baskısı ile çevre üzerinde oluşturdukları etkilerin tüketiciler tarafından dikkate alındığının farkına varmışlardır.

Dolayısıyla, gelişmiş ve gelişen ülkelerde endüstriyel kuruluşlar sürdürülebilir gelişme kapsamında, kendi ISO 14001 çevre yönetim sistemlerini kurmaya başlamışlardır. Çevre hassasiyeti giderek artmaktadır. Bu artışta özellikle çevre konusunda yasal otoritelerin etkisi artmaktadır.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi (ÇYS) Standartları, kuruluşların uygulamakta olduğu faaliyetlerin potansiyel çevre etkilerini kontrol altına alabilmeleri için gerekli yapıyı sağlayan bir çevre standartlar serisidir. Çevre kapsamındaki bu standartlar serisi, çevre üzerindeki kirliliği azaltarak, atık ürünleri kontrollü bir şekilde geri kazanarak, enerji ve kaynak tüketiminin azaltılmasını sağlayarak üretim maliyetlerinin düşürülmesine neden olmakta ve çevre ye duyarlı ürünler pazarına girebilme fırsatı oluşturmaktadır. Her ne kadar ISO standartlarına uyum gönüllülük esasına bağlı ise de yaygın olarak kabul görmüş olması ve ticari öncelikler bu uygulamayı zorunlu hale getirmiştir. Şirketlerin çevre performansları ile ilgili olarak müşterilerin talep ve beklentileri sürekli bir artış göstermektedir. 

ISO 14001 standardı kuruluşların hem yasal şartlara uyması hem de kendi çevre değerlendirmelerini yaparak çevre etkilerini minimum seviyeye indirmesi için geliştirilmiş, tüm dünya da başarılı bir şekilde uygulanan bir standarttır. ISO 14001 e göre geliştirilen bir çevre yönetim sistemi sayesinde kuruluşlar planlı ve sistematik bir şekilde kendilerinin çevre ile etkileşimlerini belirleyecekler ve önemli etki yaptıkları konularda tedbir alacaklardır. Daha sonra beklenen işletmelerin çevre ile ilgili performanslarını sürekli iyileştirir duruma gelmeleridir.

 

Eğitimin İçeriği

·         Çevre ve ISO 14001 çevre yönetim sistemi Standardındaki temel terim ve kavramların açıklanması.

·         ISO 14001 eğitimi;  çevre yönetim sistemi Standardındaki tüm maddelerin detaylı açıklanması.

·         ISO 14001 eğitimi; çevre yönetim sistemi çevre etki değerlendirmeleri.

·         ISO 14001 eğitimi; çevre yönetim sistemi Sistem dokümantasyon şartlarının açıklanması.

·         ISO 14001 eğitimi; çevre yönetim sistemi maddelerine uygun çevre egzersiz ve pratik çalışmalar.

·         ISO 14001 eğitimi; Denetim, belgelendirme ve akreditasyon kuralları hakkında bilgilendirme.

·         ISO 14001 eğitimi;  Türkiye çevre mevzuatının genel yapısı hakkında bilgilendirme

 

 Eğitimin Süresi

ISO 14001 eğitimi için öngörülen süre 2 gündür. ISO 14001 çevre eğitimi için öngörülen bu süre ISO 14001 eğitimi alacak kişi sayısına göre değişebilir.

Doktorum OSGB Copyright 2013.