OSGB Nedir?
Risk Değerlendirmesi
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun Cezai Yaptırımları
Risk Analizi Yaptırdınız Mı?

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Eğitimi

Eğitimin Amacı

Çevre hepimizin yaşam kalitesini ve yaşam şartlarını yakından ilgilendiren bir kavramdır. Çevre tükenebilen bir mevhumdur ve bizlerden sonra gelecek kuşaklarında yaşamsal ihtiyaç duyacakları bir konudur. Çevrenin ve kaynakların hem günümüzdeki insanlara hem de gelecek nesillere yetecek şekilde sürdürülebilir olarak tüketilmesi ve yönetilmesi tüm yaşamlar için vazgeçilmezdir. Özellikle Amerika ve Avrupa ülkelerindeki endüstriyel kuruluşlar, artan kamuoyu baskısı ile çevre üzerinde oluşturdukları etkilerin tüketiciler tarafından dikkate alındığının farkına varmışlardır.

Devamını oku...

OHSAS 18001 İSG Eğitimi

EĞİTİMİN AMACI

OHSAS 18001 eğitimi, genel adı ile iş sağılığı ve güvenliği eğitimi tüm ülkelerde ve ülkemizde son derece detaylı ve kesin kurallar ile yasal mevzuat (Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik) altına alınmış konulardır. Her hangi bir ticari işletme, günümüzde kendisini işçi sağlığı ve iş güvenliği uygulama ve kurallarında bağımsız tutamaz. İş sağlığı ve güvenliği konusunda yapılan çalışmalar, risklerin gerçekleşmesinde ve kazalarda en önemli faktörün insan faktörü olduğunu göstermektedir.

Devamını oku...

ISO 27001 Bilgi Yönetim Sistemi

 

EĞİTİMİN AMACI

 

Bu eğitimin amacı, tetkiklerinin planlanmasında, uygulanmasında ve raporlanmasında kuruluşlara yön göstermektir.Bilgi güvenliği, bir kuruluşun müşterilerine ürün ve hizmet sunmasını etkileyebilecek önemli bir iş süreci olarak tanınmaktadır. Doğru ve etkin bir biçimde yönetilmediği taktirde, kazancı doğrudan etkileyebilmektedir.

Devamını oku...

ISO 10002 Eğitimi

 

EĞİTİMİN AMACI

 

ISO 10002 standardı Kalite Yönetimi, Müşteri Memnuniyeti ve şikâyetlerin ele alınmasına yönelik hazırlanmış bir standarttır.

ISO 10002 standardı içerisinde; Memnuniyet; Gerçekleştirilen müşteri şartlarının müşteri tarafından algılanma derecesi’’ olarak tariflenmektedir.

ISO 10002 standardı içerisinde Şikayet; Bir kuruluşa ürünleri veya şikâyetleri ele alma süreçleri ile ilgili yapılan memnuniyetsizlik ifadesi olarak tariflenmektedir. Burada doğrudan veya dolaylı olarak cevap veya çözüm beklenir.

Yapılan bilimsel çalışmalar neticesinde bir kuruluşun mevcut müşterisini elinde tutması, yeni müşteri edinmesinden en az dört kat daha masraflıdır. Sürekli olarak müşteri kaybeden kuruluşlar zarar gören itibarlarını onarmak için büyük çaba gösterirler.

Devamını oku...

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi

 

Eğitimin Amacı

Bugünün dünyası çok küçülmüş, enformasyon, teknoloji ve iletişim alanındaki büyük gelişmeler toplumları kıyasıya bir rekabete ve her geçen gün yeni gelişmelerin yaşandığı ekonomik bir yarışa itmiştir. Mevcut dünya düzeninde ayakta kalabilmek, tüm sektörlerde müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uygun mal ve hizmet üretiminin sağlanmasıyla ve ISO 9001 sistemlerinin getirdiği anlayış ile gerçekleşebilecektir. Bu da ancak, personelin iso 9001 eğitimi ile kalite bilincinin artması ve kuruluşlarda, tasarım aşamasında başlayarak üretim, pazarlama ve satış sonrası hizmetlere kadar tüm aşamaları kapsayan ve sürekli gelişmeyi, ISO 9001 eğitim düzeyinin artmasını hedefleyen bir eğitim anlayışı ile olacaktır

 

Devamını oku...

Doktorum OSGB Copyright 2013.