OSGB Nedir?
Risk Değerlendirmesi
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun Cezai Yaptırımları
Risk Analizi Yaptırdınız Mı?

Motivasyon Teknikleri

 

Eğitimin Amacı

İçsel motivasyon kişinin kendi içinden, kendi isteği ile başarılı olma arzusudur. Bu eğitimde amaç; katılımcıların motivasyon konularında yönetim çevrelerince en çok kabul gören yöntemleri kısa bir zaman diliminde, topluca öğrenmelerini sağlamak, çağdaş motivasyon yöntemlerini ve zamanı daha etkin kullanmaları için gerekli yöntemleri aktarmaktır, kendi içsel motivasyon düzeyleri konusunda farkındalık kazanmaları, zorluklar karşısında çabucak yılmadan kendi kendilerini motive edebilmeleri, içsel motivasyonu arttıran tekniklerle ilgili bilgi ve beceri kazanmalarıdır.

 

     Eğitimin İçeriği

·          Motivasyon nedir?

·          Güdü

·          Dürtü-İhtiyaç

·          Motivasyon Türleri

·          içsel motivasyon

·          Dışsal Motivasyon

·          Motivasyon döngüsü

·          Motivasyonu etkileyen değişkenler

·          Davranışcı Yaklaşım

·          Bilişsel Yaklaşım

·          Sosyal Öğrenma Yaklaşımı

·          Motivasyonu Neler Bozar

·          Motivasyon Teknikleri

·          Güdülenmeyi Etkileyen Kişisel Etkenler

·          Neden Amaçlarımıza Ulaşamıyoruz

·          Motivasyon Araçları

·          Sonuç

 

Eğitimin Süresi

 Bu eğitim için öngörülen süre 1 gündür.

 

 

Doktorum OSGB Copyright 2013.