OSGB Nedir?
Risk Değerlendirmesi
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun Cezai Yaptırımları
Risk Analizi Yaptırdınız Mı?

LİDERLİK EĞİTİMİİ

Eğitimin Amacı

Bu sertifika programı günümüzün rekabet ortamında özgün çözümler üretecek, modeller geliştirecek ve uygulayacak yönetici kadrosunu yetiştirmeyi amaçlamaktadır, iş hayatının performansını arttırma, iş gücü kapasitesini en üst düzeye çıkarma, kalite standartlarında rekabet edebilecek güçte olma, verimlilik, etkinlik ve hız gibi konularda başarı sağlayabilmesi için modern yönetim anlayışına sahip lider yöneticilere ihtiyacı vardır.


Bu eğitim sonunda, yöneticilerin liderlik vasıfları kazanması, yönetici ve iş görenler arasındaki iletişim engellerinin aşılmaya çalışılması, yöneticilerin empati yeteneklerinin arttırılabilmesi analiz edip değerlendirebilmeleri hedeflenmektedir.

 

Eğitimin İçeriği

·         Liderlik

·         Liderlik Tanımları

·         Lider-Yönetici Farkı

·         Etkin Liderliğin Temel Koşulu

·         Liderliğin Vizyonu Ve Misyonu

·         Misyon

·         Etkin Misyon

·         Prensipler

·         Etkin Bir Lider

·         Etkin Lider Özellikleri

·         Liderlik Ve Kültürün Boyutları

·         Liderliğin Önemi

·         Liderlikte Teoriler Ve Yaklaşımlar

·         Yöneticilik Tipleri

·         Durum

·         Durumların Özellikleri

·         Liderlik Davranışlarını Etkileyen Faktörler

·         Liderler ve Ekiplerinin 2 Önemli Yönü

·         Adaptörler - Gelenekçiler

·         İnnovatörler - Yenilikçiler

·         Etkin Bir Lider

·         Organizasyon Oluşturulmasında Tespiti Gereken Hususlar

·         Değişimci Liderlik Aşamaları

·         Liderlikte İleri Görüş Bilinci

·         Etkin İleri Görüş Özellikleri

·         Tanımlar

·         Açıklamalar

·         Amaç'ın Özellikleri

·         Hedef Özellikleri

·         Yönetim Stratejileri

·         Stratejik Yönetim

·         Kurumsal Başarı İçin Aşamalar

·         Etkin Bir Lider

·         Sonsuz Lider Özellikleri

·         Liderliğe Farklı Bir Bakış

 

Eğitimin Süresi

                  Bu eğitim için öngörülen süre 1 gündür.

Doktorum OSGB Copyright 2013.