OSGB Nedir?
Risk Değerlendirmesi
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun Cezai Yaptırımları
Risk Analizi Yaptırdınız Mı?

İSG Eğitimi

İSG Eğitimi6331 sayılı Kanunun 17. Maddesi ile işveren, belirli süreli veya geçici süreli iş sözleşmeleri ile istihdam edeceği çalışanların bilgi ve tecrübelerini de dikkate alarak, yapacakları işin niteliğine uygun yeterli eğitim almalarını sağlamak ve bu eğitimi katılım belgesi ile belgelemek durumundadır.

Devamını oku...

Risk Analizi Eğitimleri

Eğitimin Amacı

6331 sayılı “iş sağlığı ve güvenliği yasası” kapsamında risk ve risk değerlendirmesi konularında kuruluş çalışanlarının ve yöneticilerinin temel kavramlar ve uygulama yöntemleri konusunda bilgilendirilerek işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının oluşturulması, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının azaltılması amaçlanmaktadır.

Devamını oku...

Sertifikalı İlkyardım Eğitimi

22 Mayıs 2012 tarihinde yayımlanan İlkyardım Yönetmeliğine göre tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen her yirmi personel için bir, ağır ve tehlikeli işler kapsamında bulunan işyerlerinde ise her on personel için bir olmak üzere sertifikalı temel ilkyardım eğitimi almış “ilkyardımcı” bulundurulması zorunludur.

Devamını oku...

İş Hijyeni Eğitimi

5 temmuz 2013 Tarihinde yürürlüğe giren İş Hijyeni Eğitim Yönetmeliğine göre bu yönetmeliğin kapsadığı iş yerlerinde, Genel Müdürlük tarafından iş hijyeni eğitimi alanlara verilen belgeye sahip olmayan kişiler çalıştırılamaz. İş yeri sahipleri ve işletenleri, çalışanlarının hijyen eğitimi almasından ve belgeli olarak çalıştırılmasından birinci derecede sorumludur. Bizzat çalışmaları durumunda iş yeri sahipleri ve işletenleri de bu eğitimi almaya mecburdur.

Devamını oku...

Yangın Güvenlik Eğitimi

Eğitimin Amacı

Çalışma ortamının sağlık ve güvenliğini artırmayı hedefleyen yangın ve yangından korunma eğitimi ile İşyerlerinde yangınla mücadele için alınacak önlemlerin belirlenmesi, işyeri bünyesinde oluşturulan Müdahale Ekiplerinin İtfaiye Teşkilatı yetişinceye kadar yangına ilk müdahaleyi yapabilme becerisinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Devamını oku...

Yenilenme Zamanı

Çok yakında sizlerleyiz !

Etkili İletişim

Eğitimin Amacı

 İnsanlarla hatalı iletişim kurmak iş hayatında, sosyal  hayatta ve aile hayatında problemlere sebep olurken doğru ve etkili iletişim daha başarılı ve daha mutlu bir hayatın kapılarını açan bir anahtar olacaktır. Etkili İletişim eğitimi ile katılımcıların; etkili iletişim tekniklerini öğrenmelerini, bu eğitim programı sayesinde iş hayatının ve günlük hayatın stresinden kurtulmasını, sağlıklı bir şekilde hedef belirlemelerini, başarılı ve mutlu bir hayata kavuşmaları için gerekli motivasyonu kazanmalarını amaçlanmaktadır.

                

                    Eğitimin İçeriği

·         İletişim Nedir?

·         İletişim Süreci

·         İletişim Çeşitleri

·         İletişim Teknikleri

·         İletişim Ve Algı

·         İletişim Ve Etkin Dinleme

·         Sen Dili

·         Ben Dili

·         İyi Bir Dinleyici Olmak

·         Yanlış Dinleme Türleri

·         Olumlu İzlenim Yaratacak Beden Dili Özellikeri

 

                 Eğitimin Süresi

                  Bu eğitim için öngörülen süre 1 gündür.

Motivasyon Teknikleri

 

Eğitimin Amacı

İçsel motivasyon kişinin kendi içinden, kendi isteği ile başarılı olma arzusudur. Bu eğitimde amaç; katılımcıların motivasyon konularında yönetim çevrelerince en çok kabul gören yöntemleri kısa bir zaman diliminde, topluca öğrenmelerini sağlamak, çağdaş motivasyon yöntemlerini ve zamanı daha etkin kullanmaları için gerekli yöntemleri aktarmaktır, kendi içsel motivasyon düzeyleri konusunda farkındalık kazanmaları, zorluklar karşısında çabucak yılmadan kendi kendilerini motive edebilmeleri, içsel motivasyonu arttıran tekniklerle ilgili bilgi ve beceri kazanmalarıdır.

Devamını oku...

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi

 

Eğitimin Amacı

Bugünün dünyası çok küçülmüş, enformasyon, teknoloji ve iletişim alanındaki büyük gelişmeler toplumları kıyasıya bir rekabete ve her geçen gün yeni gelişmelerin yaşandığı ekonomik bir yarışa itmiştir. Mevcut dünya düzeninde ayakta kalabilmek, tüm sektörlerde müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uygun mal ve hizmet üretiminin sağlanmasıyla ve ISO 9001 sistemlerinin getirdiği anlayış ile gerçekleşebilecektir. Bu da ancak, personelin iso 9001 eğitimi ile kalite bilincinin artması ve kuruluşlarda, tasarım aşamasında başlayarak üretim, pazarlama ve satış sonrası hizmetlere kadar tüm aşamaları kapsayan ve sürekli gelişmeyi, ISO 9001 eğitim düzeyinin artmasını hedefleyen bir eğitim anlayışı ile olacaktır

 

Devamını oku...

ISO 27001 Bilgi Yönetim Sistemi

 

EĞİTİMİN AMACI

 

Bu eğitimin amacı, tetkiklerinin planlanmasında, uygulanmasında ve raporlanmasında kuruluşlara yön göstermektir.Bilgi güvenliği, bir kuruluşun müşterilerine ürün ve hizmet sunmasını etkileyebilecek önemli bir iş süreci olarak tanınmaktadır. Doğru ve etkin bir biçimde yönetilmediği taktirde, kazancı doğrudan etkileyebilmektedir.

Devamını oku...

ISO 10002 Eğitimi

 

EĞİTİMİN AMACI

 

ISO 10002 standardı Kalite Yönetimi, Müşteri Memnuniyeti ve şikâyetlerin ele alınmasına yönelik hazırlanmış bir standarttır.

ISO 10002 standardı içerisinde; Memnuniyet; Gerçekleştirilen müşteri şartlarının müşteri tarafından algılanma derecesi’’ olarak tariflenmektedir.

ISO 10002 standardı içerisinde Şikayet; Bir kuruluşa ürünleri veya şikâyetleri ele alma süreçleri ile ilgili yapılan memnuniyetsizlik ifadesi olarak tariflenmektedir. Burada doğrudan veya dolaylı olarak cevap veya çözüm beklenir.

Yapılan bilimsel çalışmalar neticesinde bir kuruluşun mevcut müşterisini elinde tutması, yeni müşteri edinmesinden en az dört kat daha masraflıdır. Sürekli olarak müşteri kaybeden kuruluşlar zarar gören itibarlarını onarmak için büyük çaba gösterirler.

Devamını oku...

OHSAS 18001 İSG Eğitimi

EĞİTİMİN AMACI

OHSAS 18001 eğitimi, genel adı ile iş sağılığı ve güvenliği eğitimi tüm ülkelerde ve ülkemizde son derece detaylı ve kesin kurallar ile yasal mevzuat (Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik) altına alınmış konulardır. Her hangi bir ticari işletme, günümüzde kendisini işçi sağlığı ve iş güvenliği uygulama ve kurallarında bağımsız tutamaz. İş sağlığı ve güvenliği konusunda yapılan çalışmalar, risklerin gerçekleşmesinde ve kazalarda en önemli faktörün insan faktörü olduğunu göstermektedir.

Devamını oku...

Yüksekte Güv. Çlş. Eğitimi

 

EĞİTİMİN AMACI

 

Yüksekte Çalışma eğitimleri erişim kolay olduğu her türlü yüksekte çalışma faaliyetinin güvenli yapılması amacıyla verilen eğitimlerdir. Çatı, iskele, cephe asansörü, telekomünikasyon, temizlik, bakım-onarım personeli, şantiyeler ve fabrikalarda yüksekte çalışan personeli hedefleyen eğitimlerimiz çalışma sahasına ve yapılan işe uygun olarak hazırlanmaktadır.

Devamını oku...

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Eğitimi

Eğitimin Amacı

Çevre hepimizin yaşam kalitesini ve yaşam şartlarını yakından ilgilendiren bir kavramdır. Çevre tükenebilen bir mevhumdur ve bizlerden sonra gelecek kuşaklarında yaşamsal ihtiyaç duyacakları bir konudur. Çevrenin ve kaynakların hem günümüzdeki insanlara hem de gelecek nesillere yetecek şekilde sürdürülebilir olarak tüketilmesi ve yönetilmesi tüm yaşamlar için vazgeçilmezdir. Özellikle Amerika ve Avrupa ülkelerindeki endüstriyel kuruluşlar, artan kamuoyu baskısı ile çevre üzerinde oluşturdukları etkilerin tüketiciler tarafından dikkate alındığının farkına varmışlardır.

Devamını oku...

LİDERLİK EĞİTİMİİ

Eğitimin Amacı

Bu sertifika programı günümüzün rekabet ortamında özgün çözümler üretecek, modeller geliştirecek ve uygulayacak yönetici kadrosunu yetiştirmeyi amaçlamaktadır, iş hayatının performansını arttırma, iş gücü kapasitesini en üst düzeye çıkarma, kalite standartlarında rekabet edebilecek güçte olma, verimlilik, etkinlik ve hız gibi konularda başarı sağlayabilmesi için modern yönetim anlayışına sahip lider yöneticilere ihtiyacı vardır.

Devamını oku...

Doktorum OSGB Copyright 2013.