OSGB Nedir?
Risk Değerlendirmesi
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun Cezai Yaptırımları
Risk Analizi Yaptırdınız Mı?

OSGB Nedir?

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 6. maddesine göre,mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işveren;

Çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirmek zorundadır. Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması hâlinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir.

Sizlerde iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personelini kendi bünyenizde istihdam etmek yerine bu hizmeti Doktorum OSGB’den alarak hem kanuni zorunlulukları yerine getirebilir hem de personel istihdamının getirdiği problemlerden kurtulabilirsiniz. Bunun yanında ortak sağlık güvenlik biriminden hizmet aldığınızda sadece bir uzmanın ya da hekimin tecrübesiyle yetinmek zorunda kalmaz uzman ya da hekimin arkasındaki uzman grubun desteğinden ve tecrübesinden de faydalanmış olursunuz.

Ayrıca firmamız 4857 sayılı İş Kanunu ile 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bunlara dayanılarak yayımlanan yönetmeliklerdeki mevzuat değişikliklerinden sizleri haberdar ederek işletmenizin güncel bilgiye ulaşmasını da sağlamaktadır.

Bizler Doktorum OSGB olarak sadece işverenin yasal yükümlülüklerini yerine getirmeyi değil hizmet verdiğimiz firmalarda kalıcı bir güvenlik kültürü oluşturmayı hedefliyoruz.

Doktorum OSGB Copyright 2013.